Mediator to neutralna osoba trzecia, pomagająca stronom rozwiązać spór. To osoba godna zaufania, wpisana do wykazu prowadzonego przez Sąd Okręgowy, której zadaniem jest pomoc w wypracowaniu porozumienia, poprzez ułatwienie stronom rozmowy, łagodzenie napięć w trakcie negcjacji, odpowiednie zadawanie pytań. Pomaga stronom znaleźć porozumienie i przywrócić wzajemne zaufanie.