Strony, które wyraziły zgodę na mediację podpisują z mediatorem umowę o przeprowadzenie mediacji. Po jej podpisaniu i uiszczeniu opłaty mediator ustali ze stronami optymalne miejsce prowadzenia mediacji oraz datę jej rozpoczęcia.

Procedura wygląda następująco:

  1. • Przesłanie zgłoszenia wyboru mediatora mailem (mogą Państwo skorzystać z formularza na stronie Kontakt)
  2. • Kontakt telefoniczny mediatora ze stronami
  3. • Przesłanie stronom mediacji umowy przez mediatora
  4. • Podpisanie umowy przez strony i odesłanie jej mediatorowi
  5. • Wpłata należności określonych w umowie
  6. • Kontakt telefoniczny ze strony mediatora celem ustalenia miejsca, daty i szczegółów mediacji.