Klauzula mediacyjna w umowach gospodarczych

Efektywny i prawidłowy udział w obrocie gospodarczym wiąże się z dopełnianiem licznych formalności, wśród których naczelne miejsce zajmuje sporządzanie i zawieranie umów. Pod pojęciem umowy gospodarczej rozumie się umowy, w których po dwóch stronach czynności prawnej występują osoby, podmioty zajmujące się prowadzeniem działalności gospodarczej. Redagując umowę, standardowo w przypadku problemów z niewłaściwym wykonaniem bądź niewykonaniem umowy, umieszcza się klauzulę przewidującą …

JAKA JEST MOC UGODY ZAWARTEJ PRZED MEDIATOREM?

Wszyscy jak mogą składają pozew do sądu, czekając czasem latami za tytułem wykonawczym w sprawie. W naszym kodeksie postępowania cywilnego jest bowiem szereg możliwości ułatwiających przeciąganie sprawy a czasem wynika to po prostu z długiego czasu postępowania, wielokrotnie trwającego ponad rok i dłużej. A rzadko kto wie, nawet z pełnomocników, iż ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, …

Co oznacza słowo mediacja? Kim jest mediator?

Wielokrotnie słyszymy słowo “mediacja”, “mediator” – o co w tym tak naprawdę chodzi? Mediacja to dobrowolna, poufna metoda rozwiązania sporu, najczęściej spotykana w trakcie już trwającego w sądzie sporu w sprawach o zapłatę, sprawach dotyczących rozwiązania lub niewykonania umowy,  sprawach majątkowych, rodzinnych, sąsiedzkich. Mediator to neutralna osoba trzecia, pomagająca stronom rozwiązać spór, wpisana na listę mediatorów przy Sądach Okręgowych.   …