Prawo zobowiązań jest bardzo szerokie i dość skomplikowane – szczególnie przy rozbudowanych konstrukcjach umownych. Kancelaria wspiera klientów już od pierwszych planów, poprzez negocjowanie warunków umów, ich zabezpieczaniu, aż po dochodzenie roszczeń w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych. W ramach świadczonych usług z dziedziny prawa zobowiązań Kancelaria zajmuje się:

  • konstruowaniem i negocjowaniem zapisów umownych,
  • weryfikacją zawartych umów,
  • wydawaniem opinii prawnych,
  • zabezpieczeniem umów,
  • dochodzeniem roszczeń – windykacją,
  • reprezentacją przed sądami powszechnymi,
  • reprezentacją przed organami administracji, przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, oraz innymi instytucjami,
  • mediacją;