Strony, które wyraziły zgodę na mediację podpisują z mediatorem umowę o przeprowadzenie mediacji. Po jej podpisaniu i uiszczeniu opłaty mediator ustali ze stronami optymalne miejsce prowadzenia mediacji oraz datę jej rozpoczęcia.

Procedura wygląda następująco:

  1. Proszę przesłać zgłoszenie wyboru mediatora mailem (korzystając z funkcji kontakt).
  2. Kontakt telefoniczny mediatora ze stronami,
  3. Przesłanie stronom mediacji umowy przez mediatora ,
  4. Podpisanie umowy przez strony i odesłanie jej mediatorowi,
  5. Wpłata należności określonych w umowie,
  6. Kontakt telefoniczny ze strony mediatora celem ustalenia miejsca, daty i szczegółów mediacji.

 


 

Dane kontaktowe

Kamila Jakubowska-Banaszak
mediator sądowy/radca prawny
ul. Marcelińska 62 lok.10, 60-354 Poznań
tel: 501 495 254
e-mail: mediator@jakubowska-banaszak.pl
e-mail: kancelaria@jakubowska-banaszak.pl

Formularz kontaktowy